Goed nieuws - administratieve vereenvoudiging Mijn Beheer

Goed nieuws! Mijn Beheer kreeg deze week een update. Bij de update vereenvoudigden we enkele administratieve processen:

Rijksregisternummer niet meer doorgeven bij aansluiting
Wanneer je leden aansluit zal het vanaf nu niet meer nodig zijn het rijksregisternummer (RRN) te registreren! In samenspraak met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Sporta Team werd beslist om het RRN niet langer als uniek identificatienummer in te zetten, maar een alternatief systeem te voorzien.
Zo hoeven onze sportclubs niet te voldoen aan de moeilijk haalbare verplichtingen bij het opvragen van het RRN (o.a. aanstellen van een eigen DPO).

Registratie van éénmalige activiteiten niet meer nodig
Het doorgeven van éénmalige activiteiten in je clubagenda i.f.v. verzekeringen is vanaf nu niet meer nodig.
Dankzij het lidmaatschap van je club bij Sporta Team zijn je leden prima verzekerd met de basis sportongevallenverzekering.
Om onze clubs administratief te ontlasten is het vanaf nu niet meer nodig om éénmalige activiteiten in de clubagenda te noteren. Het vermelden van terugkerende activiteiten (zoals trainingen en wedstrijden) blijft wel noodzakelijk.