SPORT VOOR ALLEN

Sportclubs bieden sporters een uitlaatklep, ontmoetingen met vrienden, inspanning en ontspanning. Op de club leren we allemaal nieuwe mensen kennen en ontdekken we onze talenten onder goedkeurend oog van trainer en/of medesporters. Jammer genoeg vallen er nog steeds mensen uit de boot wat betreft sporten in clubverband.

Sport(a) voor iedereen

Overtuigd van de meerwaarde van sporten in clubverband willen we je dan ook de nodige tools aanleveren om de club open te stellen voor iedereen. Vanuit die optiek werd het project Sport(a) voor iedereen leven in geblazen.

‌Het hoofddoel van het project is:

  • Ondersteuning bieden in het laagdrempelig maken van je club
  • Informeren over laagdrempelig sporten 
  • Verzamelen van tips & tricks en getuigenissen
  • De mogelijkheid om een traject op maat aan te gaan.

‌Al deze zaken verzamelden we op onze webpagina www.sportavooriedereen.be. Misschien wordt jouw club dankzij deze tips ook een tweede thuis voor kwetsbare mensen.

Meer info

Sociaal tarief: betaalbaar sporten

Op www.sportavooriedereen.be verzamelen we tips onder de verschillende drempels (moeilijkheden) die mensen kunnen ondervinden in hun zoektocht naar een geschikte club of sport.

Betaalbaarheid blijft een belangrijke voorwaarde voor mensen met financiële moeilijkheden. 

‌Voor deze personen kunnen sportclubs bij Sporta Team sociaal tarief aanvragen. Het verminderde tarief is van toepassing voor mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

‌Meer info hieronder.

Wat je moet weten over sociaal tarief

Hoeveel bedraagt het verminderde tarief?

Het aansluittarief dat je sportclub voor een lid aan Sporta Team betaalt, vervalt als die persoon recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.

‌Om écht het verschil te maken voor die sporter vragen we van je club minstens eenzelfde inspanning zodat het lidmaatschap betaalbaar wordt voor zij die het moeilijker hebben.

Hoe vraag je sociaal tarief aan?

‌  ‌1) Open je ledenlijst in Mijn Beheer.
‌‌2) Klik op het lid waarvoor je sociaal tarief wilt aanvragen.
‌3) Klik op de knop 'Sociaal tarief'
‌‌4) Upload een klevertje van het ziekenfonds van het betreffende lid.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag? ‌

‌Aan de hand van het klevertje kunnen wij zien of het lid waarvoor jij sociaal tarief aangevraagd hebt, recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Nadat de aanvraag verwerkt is, ontvang je een mail. Als het lid recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, wordt dit bedrag automatisch verrekend op jouw volgende clubfactuur. Je hoeft hier verder zelf niets meer voor te doen!

Let op!

Het wil uiteraard niet zeggen dat een persoon die geen recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, geen problemen kan ondervinden met het betalen van het lidgeld. 

Wil je deze sporters helpen, kijk op www.sportavooriedereen.be/betaalbaarheid

Zo laat je hen zeker niet achter!

Dien hier jouw aanvraag in

Samenwerking met Parantee-Psylos

Er zijn ook sporters die omwille van een beperking minder kansen zien om te participeren in een sportclub. Om onze clubs die een G-aanbod hebben beter te kunnen ondersteunen én om sporters te helpen een geschikt aanbod te vinden, werken we samen met een gespecialiseerde federatie, Parantee-Psylos.

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Hoe ziet deze samenwerking eruit:

Op ClubSupport ontsluiten we specifieke informatie en tools rond dit thema. Daarnaast ondersteunen we jouw club in haar vormingsnoden. Voor specifieke vragen kunnen we jullie nu gericht doorverwijzen naar onze partner waardoor jullie de garantie hebben op correcte informatie.

Clubs die met een kriebel zitten om een G-werking op te richten, kunnen we tools aanreiken om hier goed mee aan de slag te gaan. Opnieuw kan specifieke ondersteuning gebeuren door een doorverwijzing.

Jouw aanbod in de kijker van sporters met een beperking? Wij zorgen ervoor dat een G-sporter jouw G-aanbod kan vinden op de website van Parantee-Psylos. Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk dat wij weten of jouw club een aanbod voorziet voor sporters met een beperking. In de toekomst zullen we jullie hierover bevragen in Mijn Beheer.

Nog vragen?

We helpen je graag verder. ‌ ‌

‌Mail ons op team@sporta.be
‌of bel naar +32 014 53 95 25.

Contacteer ons