Verlaagd aansluittarief voor multisporters

Verlaagd aansluittarief voor multisporters <18 jaar


Jouw voordeel

Multisporters jonger dan 18 jaar, hun multisporttrainer en hun meesportende ouder kan je aansluiten aan het voordelige M-tarief dat slechts €5/jaar bedraagt. Hiermee zijn ze verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Bovendien kan je club genieten van extra voordelen.

Waarom
Sporta onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en stimuleert graag de weg naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Daarbij ondersteunt ze graag haar clubs.
Voorwaarden

 • Je organisatie is aangesloten bij Sporta Team met een:
✔ Clubpakket op naam, per jaar

 • Om je te stimuleren een kwaliteitsvol en breed aanbod aan te bieden, moet je club aan onderstaande criteria voldoen. 

Hoe aanvragen
 • Breng ons telefonisch of via info@sportateam.be op de hoogte van je multisportaanbod.
 • Log (na onze bevestiging) in op Mijn Beheer en ga in je clubomgeving naar het menu leden > ledenlijst > sporttakbeheer. 
  • Bevestig dat je voldoet aan de criteria.
  •  Upload je jaarplan.
  •  Duid bij elk lid de correcte sporttak(ken) aan.
 • Het M-tarief wordt automatisch verrekend op de clubfactuur.

Criteria
Om je te stimuleren een kwaliteitsvol en breed aanbod aan te bieden, moet je club aan onderstaande criteria voldoen.

 1. Je club voorziet een sporttakoverschrijdend aanbod waarbij veelzijdig bewegen centraal staat en biedt één of meerdere van onderstaande multisportvormen* aan.
 2. Je multisportaanbod richt zich tot kinderen jonger dan 18 jaar.
 3. Je biedt minstens 1u per week gedurende minstens 30 weken per jaar multisport aan.
  (uitzondering:  voor de allerjongsten voldoen ook initiatieven met 2 reeksen van 10 lessen en/of met lessen van 45 minuten.) 
 4. Je hebt aandacht voor ethisch verantwoord en medisch sporten.
 5. De doelstelling (ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden/veelzijdig bewegen) komt duidelijk naar voor in de externe communicatie (bv. website, facebookpagina, flyer, ...).
 6. De lesgever beschikt over een aantoonbare en relevante basisopleiding in sport en/of pedagogie. De diplomagegevens worden correct opgenomen in Mijn Beheer.
 7.  Je maakt per initiatief een jaarplan op met vermelding van:
  - de naam van je multisportinitiatief
  - de webpagina waar de info over dit initiatief vermeld staat
  - de leeftijdsgroep
  - het aantal uren per week dat dit initiatief wordt aangeboden
  - wanneer welke bewegingsvaardigheden, bewegingsfamilies of sporten aan bod komen per week. Zie Multisportvorm*
  Je kan hiervoor gebruik maken van dit sjabloon of een eigen document aanleveren.
  Dit jaarplan laad je op in Mijn Beheer (menu leden > ledenlijst > sporttakkenbeheer). 
  Door het opstellen van een jaarplan motiveren we je om na te denken over de verschillende vaardigheden en/of sporten die je aan bod laat komen.
 8. Je duidt in Mijn Beheer (menu leden > ledenlijst > sporttakkenbeheer) correct bij elk lid aan welke multisportvorm of welke sporten het beoefent. 
*mULTISPORTVORM Kenmerken


Omnisport
‌minstens 3 verschillende sporten
Een aanbod waarbij de kinderen minstens 3 verschillende sporten* afwisselen of combineren.  We onderscheiden 2 vormen:

‌ 1) Je biedt elke week of om de x-aantal weken een andere sport aan zodat de kinderen kunnen proeven van verschillende sporten en zich breed motorisch kunnen ontwikkelen. Niet het aanleren van de juiste technieken van deze sport staan hierbij centraal, wel de brede motorische ontwikkeling en het ontdekken van verschillende sporten. In Mijn Beheer wordt dit als sporttak 'omnisport' opgenomen. Indien er minder dan 10 verschillende sporten worden beoefend dan worden de sporten erbij vermeld. 

‌ 2) Je biedt elke week op verschillende dagen verschillende sporten aan die kinderen kunnen combineren (bv. maandag zwemmen, woensdag badminton, vrijdag dansen). Je moedigt aan om deel te nemen aan de verschillende sporten door het lidgeld aan te passen voor kinderen die meerdere sporten combineren en door het belang van brede motorische vaardigheden in de verf te zetten. Enkel de kinderen die effectief minstens 3 verschillende sporten combineren genieten van het M-tarief. Deze sporten worden in Mijn Beheer vermeld.

‌* verschillende sporten:
‌Om te bepalen of de beoefende sporten ook effectief 'verschillende sporten' zijn, baseren we ons op de huidige sportenlijst van Sport Vlaanderen.
‌Vb. freerunning, gymnastiek en ropeskipping behoren alle drie tot gymnastiek en zijn bijgevolg geen 3 verschillende sporten. 
Brede motorische ontwikkeling Een aanbod waarbij onderstaande 12 fundamentele basisvaardigheden of 11 bewegingsfamilies op jaarbasis ongeveer evenveel aan bod komen. Het uitoefenen van al deze vaardigheden of families is immers essentieel voor een brede motorische ontwikkeling
‌Bij kinderen tot 8 jaar focus je je op de onderstaande 12 fundamentele bewegingsvaardigheden.
‌Bij kinderen vanaf  6 jaar laat je onderstaande 11 bewegingsfamilies aan bod komen. 
‌Er is dus een kleine overlap voor kinderen van 6-8 jaar. Voor deze kinderen kan je kiezen.

 • ‌12 fundamentele bewegingsvaardigheden voor kinderen tem 8 jaar:
  • dribbelen
  • glijden
  • heffen en dragen
  • klimmen (sluipen, kruipen, klauteren)
  • roteren (rollen, schommelen)
  • slaan
  • springen en landen
  • trappen
  • trekken en duwen
  • vangen en werpen
  • wandelen en lopen
  • zwaaien (hangen, slingeren, schommelen)
 • 11  bewegingsfamilies voor kinderen vanaf 6 jaar:
  • gooien, vangen en rollen
  • doelspelen en terugslagspelen
  • evenwicht
  • klimmen, klauteren, sluipen en kruipen
  • zwaaien, hangen, slingeren en schommelen,
  • heffen en dragen, trekken en duwen
  • trappen en stoten
  • springen en landen
  • rollen en roteren
  • gaan en lopen
  • ritmisch en expressief bewegen

Enkele voorbeelden
 • Initiatieven die in aanmerking komen:
  • elke maand focus op 3 nieuwe bewegingsvaardigheden of -families
  • elke week focus op 2 nieuwe bewegingsvaardigheden of -families 
  • elke week alle bewegingsvaardigheden of -families aan bod laten komen
  • 1 of 2 bewegingsvaardigheden of -families iets meer aan bod laten komen dan de anderen. (bv. als je veel met ballen werkt)
  • multisport in combinatie met specifieke sport bv. elke week 1u voetbal + 1u multisport
 • Initiatieven met een brede unisport insteek die waardevol kunnen zijn, maar hier niet in aanmerking komen: 
  • 11 maanden focus op 'trappen' en 1 maand alle andere vaardigheden 
  • hele jaar focus op trappen en alleen in de opwarming de andere bewegingsvaardigheden of -families aan bod laten komen.
Betaling lesgever 

Clubs die starten met een nieuw multisportaanbod voor jeugdleden krijgen de lesgeverskost van de eerste 10 lesuren terugbetaald.

Tot €200 terugbetaling van sportmateriaal

Clubs die multisport aanbieden krijgen tot €200 terugbetaald bij aankoop van sportmateriaal voor hun multisportlessen.

12 gratis strandballen of 100 ballonnen

Clubs die multisport aanbieden krijgen 12 gratis strandballen of 100 gratis ballonnen.

Hulp nodig?

Wil je weten of jouw aanbod in aanmerking komt voor het M-tarief? ‌Mail naar info@sportateam.be of bel +32 (0) 3 361 53 43.

Contacteer ons