CLUB
‌VOORDEEL

Verlaagd aansluittarief voor multisporters ≤12j, hun begeleiders en trainers


Jouw voordeel

Kinderen ≤12j, hun meesportende ouder of begeleider en hun lesgevers kan je aansluiten aan het voordelige M-tarief dat slechts €5/jaar bedraagt. Hiermee zijn ze verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen en kunnen ze genieten van allerlei voordelen.

Waarom

Sporta onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en stimuleert graag de weg naar een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie. Daarbij ondersteunt ze graag haar clubs.

Vereisten & opmerkingen

Je club is aangesloten bij Sporta Team.

Je club voldoet aan onderstaande vereisten

Hoe aanvragen

Breng ons bij je aansluiting op de hoogte van je multisportaanbod en wij kennen het M-tarief toe zodat dit automatisch verrekend wordt.

Vereisten

Je multisportaanbod voldoet aan onderstaande criteria

  1. Je multisportaanbod richt zich tot kinderen tot 12 jaar.
  2. Je biedt minstens 1x/week, 1u multisport aan en minstens 20 sessies verspreid over een jaar.
  3. Je heb aandacht voor ethisch verantwoord en medisch sporten. 
  4. Je aanbod voldoet aan één van onderstaande multisportvormen
      :
       

Multisportvorm

Criteria


CATEGORIE

Multimove

SPORTTAKKEN

 Je multimove-aanbod is erkend door Sport Vlaanderen

TARIEF PER LID/JAAR


CATEGORIE

Multi SkillZ

SPORTTAKKEN

 Je biedt Multi SkillZ aan via een erkende Multi SkillZ Academy

TARIEF PER LID/JAAR


CATEGORIE

Bewegingsschool

SPORTTAKKEN

Je biedt een beweegparcours aan waarbij de algemene motorische ontwikkeling centraal staat en de verschillende bewegingsvaardigheden aan bod komen.
De lesgever beschikt over een aantoonbare basisopleiding in sport en/of pedagogie.

TARIEF PER LID/JAAR


CATEGORIE

Omnisport

SPORTTAKKEN

Je voorziet een aanbod waarbij de kinderen minstens 3 verschillende sporten kunnen afwisselen of combineren. We onderscheiden 2 vormen:

1) Je biedt elke week of om de x-aantal weken een andere sport aan zodat de kinderen kunnen proeven van verschillende sporten en zich breed motorisch kunnen ontwikkelen. Niet het aanleren van de sport staat hierbij centraal, wel de brede motorische ontwikkeling en het ontdekken van verschillende sporten. In Mijn Beheer wordt dit als sporttak 'omnisport' opgenomen.

2) Je biedt elke week op verschillende dagen verschillende sporten aan die kinderen kunnen combineren. Je moedigt aan om deel te nemen aan de verschillende sporten door aangepast lidgeld en door het belang van brede motorische ontwikkeling in de verf te zetten. De verschillende sporten worden in Mijn Beheer genoteerd.

- De lesgever beschikt over een aantoonbare basisopleiding in sport en/of pedagogie.

TARIEF PER LID/JAAR


CATEGORIE

Andere vormen van multisport

SPORTTAKKEN

Je voorziet een sporttakoverschrijdend aanbod dat bijdraagt aan de algemene motorische ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar:

 - De verschillende basisvaardigheden komen aan bod: dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen,...

 - De doelstelling (ontwikkeling van algemene motorische vaardigheden) komt duidelijk naar voor in de benaming en de externe communicatie. Bijvoorbeeld: ballenspeeltuin, minimove,... 

- De lesgever beschikt over een aantoonbare basisopleiding in sport en/of pedagogie.

TARIEF PER LID/JAAR