Dag van de vrijwilliger - 5 december

5 december! De internationale dag van de vrijwilliger! Want zij verdienen het absoluut om een dag alleen voor hen te hebben!
Worden in jouw club de vrijwilligers in de watten gelegd? 

De drijfveren van mensen die hun vrije tijd in jouw organisatie, sportclub, vzw, lokaal bestuur,.. steken, zijn vaak ondoorgrondelijk. Wat alle vrijwilligers bindt is de intrinsieke motivatie en laat dit nu net hetgeen zijn wat het vrijwilligerswerk boeiend maakt. 
Waardeer jouw vrijwilligers door mee te bouwen aan de intrinsieke motivatie
Het inzetten op intrinsieke motivatie bij vrijwilligers betekent dat je als organisatie werk maakt van sterk vrijwilligerswerk. De pijlers van de zelfdeterminatietheorie, ook gekend als het abc-model, bieden hier de juiste handvaten voor. 
Een vrijwilliger voelt zich dan ook gelukkig als aan de volgende elementen wordt voldaan:
 
Autonomie
Keuzevrijheid en zelf invulling geven aan het engagement staat hoog aangeschreven bij de hedendaagse vrijwilligers. Zij plannen volgens de ruimte en de tijd die ze hebben graag hun engagement in, als organisatie is het belangrijk om hierop in te spelen. Leg de focus niet enkel op het systeem van jouw werking maar kijk ook naar de goesting van jouw vrijwilligers en in welke mate zij zich willen engageren. 

Verbondenheid
Vrijwilligers voelen zich graag deel van een geheel. Draag zorg voor jouw vrijwilligers en laat ze niet enkel verbonden voelen met elkaar maar ook met jouw organisatie. Maak werk van deze pijler door een community te vormen en breng mensen bij elkaar. In deze tijden kan dit soms een uitdaging zijn. Wij zagen alvast veel creatieve oplossingen: wandelmeetings, digitale bingo's, tot vergaderen rond een vuurkorf.
Kijk naar wat wél kan, exploreer de mogelijkheden en als je dit samen met jouw vrijwilligers vormgeeft, prikkel je meteen ook de autonomie en competentie. 

Competentie 
Het ontplooien van eigen vaardigheden speelt een grote rol. Vrijwilligers bereiken graag de vooropgestelde doelen. Het gevoel van succesvol te zijn als individu én als groep is hierin belangrijk. Hierop inzetten doe je door te tonen wat goed loopt en door succesverhalen te delen. 

Wist je dat je vrijwilligers kan bedankten met een gratis Sporta pennenset? Ontdek het hier en vraag onmiddellijk aan! 

Graag meer info over het aantrekken en behouden van vrijwilligers? Kijk in Mijn Beheer op Clubsupport voor 'Aantrekken en behouden van nieuwe vrijwilligers en trainers.pdf'.

Bron: https://vrijwilligerswerkwerkt.be - Koen Vermeulen