Nieuwe regel voor verenigingswerkers

Nieuwe regel voor verenigingswerkers

Na maanden getouwtrek kwam er binnen de schoot van de federale regering op 26 november eindelijk een akkoord over een definitieve regeling vanaf 2022. De regering volgt het advies van de sociale partners om artikel 17 (de 25-dagenregel) uit te breiden en te vereenvoudigen, waardoor ook verenigingswerkers die regeling in de toekomst kunnen gebruiken. 

De Vlaamse Sportfederatie betreurt de keuze voor deze oplossing, omdat je verenigingswerkers op die manier als werknemers beschouwt. Daar wringt nu net het schoentje. Trainers, officials of scheidsrechters combineren hun engagement in een vereniging namelijk met een volwaardige job. Zij nemen dus geen werk af van werknemers in de reguliere arbeidsmarkt.

Flexibeler gebruik 25-dagenregel
De 25-dagenregeling is een bestaande methode waarmee je losse medewerkers kon inschakelen. Om tegemoet te komen aan de noden van organisaties en verenigingswerkers in de sportsector en de socio-culturele sector werd de regeling nu vereenvoudigd.
Zo besliste de regering om het maximum aantal dagen om te zetten naar uren. Dat maakt het systeem veel flexibeler. Voor de sportsector is het aantal uren verenigingswerk vastgelegd op maximaal 450 uur. Voor de socio-culturele sector wordt het afgetopt op 300 uur. 

Ook de fiscale regeling binnen artikel 17 wordt vereenvoudigd. De verenigingswerker zal 10 procent personenbelasting moeten betalen. Dit komt tegemoet aan onze vraag naar een betaalbare fiscaliteit. In de huidige regeling was het nog 2 x 10%.

Omdat verenigingswerkers binnen artikel 17 werknemers zijn, is ook de arbeidswetgeving van toepassing. Het is evenwel nog niet helemaal duidelijk op welke manier die zal toegepast worden. De definitieve wetteksten zijn nog niet beschikbaar. 

De Vlaamse Sportfederatie wacht het definitief voorstel af om een oordeel te vellen of de nieuwe regeling een werkbare oplossing is voor onze sector en de 20.000 sportclubs. 

Op www.verenigingswerk.be vind je alvast volgende update