sporta voor iedereen tips en tricks

Tips & tricks
‌Sporta voor iedereen

Aan de slag!

Inspiratie nodig hoe je sportdrempels in je organisatie kan wegwerken? Per thema kaderen we de uitdagingen en reiken we concrete tips en tricks aan om jouw sportaanbod toegankelijker te maken. Heb je geen idee hoe je hieraan moet beginnen, bekijk dan ons vormingspakket dat je door de 5 B's gidst.
‌Want alle beetjes helpen!

BETAALBAARHEID
‌"Ze hadden toch kunnen vragen om het lidgeld in deeltjes te betalen?"

Stel, je ziet iemand enthousiast deelnemen tijdens de proeflessen, maar er volgt geen inschrijving. Of, een gezin met twee kinderen komt zich inschrijven voor zwemlessen, ze willen het lidgeld betalen maar krijgen dan te horen dat ze ook nog de clubkleding moeten aanschaffen. Ze zeggen op een andere keer terug te komen omdat ze nu geen gepast geld bij hebben. Maar helaas, ze blijven weg.

‌‘Ze hadden toch kunnen vragen om het lidgeld in deeltjes te betalen?’ Dat is zo, maar dan ga je als club voorbij aan de schaamtegevoelens die sporters in moeilijke situaties ervaren. En hoe je het draait of keert, deelnemen aan sport kost geld. Het lidmaatschap, een sportuitrusting, drankjes in de kantine, vervoer… . Het is niet voor iedereen evident om dat zomaar te betalen en bovendien zijn er sporters die omwille van hun schaamtegevoelens de sprong niet durven maken naar sporten in clubverband. ‌

‌Met kleine ingrepen kan je als club deze financiële drempel verlagen. 

TIP 1: ‌Gratis aansluiting bij Sporta

Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kan je gratis aansluiten bij Sporta.
‌✔ Voor hen is het zogenaamde "sociaal tarief" van toepassing en neemt Sporta de aansluitkost volledig op zich.

Tip: Aan het gele klevertje van het ziekenfonds kan je (discreet) zien of een lid in aanmerking komt voor het sociaal tarief. Eindigen de twee cijferreeksen op een 1 dan heeft het lid recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Heeft de sporter een UiTPAS, bezorg ons dan het UiTPAS-nummer en wij laten je weten of de sporter in aanmerking komt voor het sociaal tarief. 


meer info

TIP 2: Transparantie over kosten

Het is voor mensen die nog nooit in clubverband gesport hebben vaak schrikken als ze horen welke kosten er nog allemaal bij komen kijken. Daarom is het belangrijk duidelijk te zijn over welke kosten er vasthangen aan sporten. Verduidelijk ook wat sporters terugkrijgen voor het bedrag: les van een gediplomeerde trainer, een goede verzekering,… 

TIP 3: Spreiding van betaling

Het lidgeld in één keer of elke maand betalen, is voor sommige mensen een wereld van verschil. Bovendien sluiten sporters vaak in september/oktober aan. Dit zijn voor velen al dure maanden, wees je hiervan bewust en toon flexibiliteit.

‌Twee handige tips: ‌
1‌. Communiceer de mogelijkheden van het flexibel betalen aan de hele club. Verstop die info niet op de website maar zet deze bij de inschrijfprocedure. Als toekomstige, kwetsbare sporters deze info meteen zien staan, moeten ze er niet achter vragen én voelen ze zich niet geviseerd als de optie alleen aan hen geboden wordt. Mensen schamen zich hier soms over waardoor ze de stap naar sporten in de club uiteindelijk niet zetten. ‌
‌2. Gebruik een afbetalingsplan voor leden die het lidgeld moeilijk in één keer kunnen betalen.

download afbetalingsplan

TIP 4: Terugbetalingen van het lidgeld

Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming krijgen op verschillende plaatsen verminderde tarieven. Door in kaart te brengen welke organisaties een sportdeelname terugbetalen kan je financiële drempels makkelijker wegwerken. Informeer je sporters hierover.

‌1) Terugbetalingen door het ziekenfonds
LM | CM | HELAN De voorzorg | VNZ


GOOD PRACTICE

Basketbalclub Molenbeek Rebels is een club die streeft naar een mooie mix van spelers en solidariteit tussen leden en hun families.

‌"In de club werken we met een solidariteitsprincipe. Dat wil zeggen dat de gezinnen die het iets beter hebben thuis iets meer lidgeld betalen en dat de gezinnen die het moeilijker hebben minder betalen." 

Wenke Thewis - coördinator Molenbeek Rebels

bekijk hun verhaal

BEREIKBAARHEID

Bereikbaarheid en de beschikbaarheid van je aanbod hangen nauw samen. Ook al kan je niets doen aan de locatie van je sportclub of de ruimtelijke ordening. Met kleine inspanningen kan je jezelf wel beter bereikbaar maken zodat je aanbod fysiek, ruimtelijk en in de tijd toegankelijk is.

De vraag naar bereikbaarheid rijst ook op het moment dat sporters meer informatie wensen over jullie club. Vinden ze die info alleen online, kunnen ze gewoon binnenstappen en iemand aanspreken? Is die informatie bovendien volledig of verwachten jullie voorkennis van toekomstige sporters? Duid een verantwoordelijke aan waar sporters terecht kunnen bij problemen. Deze persoon kan informatie geven op maat van de sporter of zijn gezin, rekening houdend met de gezinsorganisatie en gezinssituatie.

TIP 1: Breng transportmogelijkheden in kaart

Het traject van en naar de sportclub is niet voor iedereen evident. Het ontbreken van een auto of een fiets, de prijs van openbaar vervoer of het ontbreken van internet om busuren op te zoeken kan een drempel vormen. En jammer genoeg hang je ook vast aan de dienstregeling van het openbaar vervoer.

Breng mensen in contact om carpoolen mogelijk te maken, communiceer de dienstregeling van trein, tram en bus of hang een plannetje op met de bushaltes in de buurt. Of luister naar je leden en zoek samen met de sporters naar een geschikte oplossing.

TIP 2: Duid een aanspreekpunt aan

Duid een verantwoordelijke aan waar sporters terecht kunnen bij problemen. Deze persoon kan informatie geven op maat van de sporter of zijn gezin, rekening houdend met de gezinsorganisatie en gezinssituatie.

Extra tip: stel een club-API aan. Een laagdrempelig aanspreekpunt integriteit kan voor veiligheid zorgen in jouw club.

TIP 3: Communiceer duidelijk

Stel communicatie op met het gedacht dat de lezer niéts weet over sporten in clubverband. Dit zorgt ervoor dat sporters niet teleurgesteld zijn als ze zien wat sporten in jullie club écht betekent. Laat de tekst eens nalezen door iemand die nog nooit in clubverband gesport heeft.

‌Organiseren jullie initiaties of vriendjesdagen? Communiceer dat via verschillende kanalen: laat je flyer achter in het buurthuis, de kringwinkel, scholen, de moskee, verenigingen, huisartsen...‌

Verspreid je info via verenigingen specifiek opgericht voor het doelpubliek dat je wilt bereiken en spreek ook sociale partners uit de buurt (bv. het OCMW).

TIP 4: Zorg voor een warm onthaal

Iedereen is welkom in jouw club. Straal dat uit en zorg ervoor dat (nieuwe) leden zich snel thuis voelen. Onderstaande checklist met 8 tips kan hierbij helpen.

BEGRIJPBAARHEID

Voor buitenstaanders is het niet altijd duidelijk hoe het erin een club aan toegaat of wat er verwacht wordt. Clubs moeten er zich bewust worden van hun eigen vanzelfsprekendheden, ongeschreven verwachtingen en jargon. Zodat alle informatie rond het aanbod begrijpbaar wordt voor (toekomstige) leden en hun familie.

TIP 1: Wees duidelijk over verwachtingen

Wees duidelijk over verwachtingen ten aanzien van sporters/ouders. Verwacht je dat ouders de kinderen van en naar wedstrijden brengen? Zijn er eetdagen of festiviteiten waar men op engagement rekent? Verduidelijk dit engagement en zeg ook waar jullie de opbrengst voor gebruiken. Laat ook weten met welke zaken mensen wél kunnen helpen, mocht hulp op een eetdag niet lukken.‌

Lees meer over ongeschreven regels in je club >

TIP 2: Verlaag de taalbarrière

Uit het onderzoeksrapport ‘Vrije tijd van jongeren in migratie’ (2019) blijkt dat "communicatie" een belangrijke drempel is waarom jonge nieuwkomers niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. Omdat taal toch een belangrijke rol speelt in een sportclub, hieronder twee praktische tips waarmee je binnen de club aan de slag kunt.

1‌) Het wijsboekje: foto's en pictogrammen kunnen helpen om elkaar beter te begrijpen

2) Talenposter: geen idee welke taal een jongere spreekt? Gebruik deze talenposter om het te weten te komen.

TIP 3: Bouw een vertrouwensband op met jonge nieuwkomers

Bataljong en Het Agentschap Integratie & Inburgering geven enkele nuttige tips om met jonge nieuwkomers om te gaan. 

BESCHIKBAARHEID

Een goede match tussen sporter en club bevordert het spelplezier. Door de goede aansluiting met de club zullen leden zich thuis voelen, dit zorgt voor minder drop out. 

Daarom is het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe het er in jullie club aan toegaat, wat de toelatingsvereisten zijn en hoe/waar men zich moet inschrijven. Des te meer info je geeft, des te minder sporters afhaken omdat jullie aanbod toch niet geschikt blijkt.

TIP 1: Een duidelijke inschrijfprocedure

Geef op voorhand voldoende info over hoe leden zich moeten inschrijven en met wat ze rekening moeten houden. Communiceer duidelijke over de onderstaande items.

‌Moeten leden er snel bij zijn of werken jullie met een wachtlijst eens het maximum aantal leden bereikt wordt? 
‌Wat houdt die wachtlijst in?

Moeten leden hiervoor over een computer beschikken of kunnen ze gewoon even langskomen op de club? Welke (persoonlijke) info moeten ze bij de hand hebben?

Is het de bedoeling dat ze hun e-mail dagelijks/wekelijks raadplegen of communiceert de club nog langs andere kanalen?

Moeten sporters al over basis skills beschikken of kan echt iédereen bij jullie starten?
‌Zijn leden verplicht om het lidgeld in één keer te betalen of mogen ze het maandelijks betalen?

Houdt een inschrijving ook in dat er een outfit van de club aangekocht moet worden of mogen sporters in hun eigen sportoutfit naar de club komen?

Checklist inschrijvingsmoment

TIP 2: Wie is er welkom?

Er zijn ook sporters die extra noden hebben. Het moet voor hen én voor hun ouders duidelijk zijn of zij welkom zijn op de club. Heel wat clubs denken dat er veel aanpassingen nodig zijn om een persoon met een beperking toe te laten in de organisatie.

‌Je kan ook in gesprek gaan met de ouders van sporters met extra noden. In het dagelijkse leven, en bijvoorbeeld ook tijdens het sporten, maken ouders aanpassingen en zoeken ze oplossingen voor moeilijkheden. Zij kunnen enkele tips geven die jouw club op weg kunnen helpen in het inclusie-verhaal.

GOOD PRACTICE

Sint-Jans Zedelgem Lions is de eerste club die Inclusive Zone Basketball aanbiedt. Deze spelvorm is een combinatie van basket en rolstoelbasket waar valide en mindervalide spelers samen een team vormen. Kortom, een spelvorm om integratie van mindervalide spelers in de hand te werken.

BRUIKBAARHEID

Jij en ik zijn al overtuigd van de meerwaarde van sporten maar niet iedereen weet wat sporten in clubverband betekent. De voordelen op persoonlijk en sportief vlak zijn niet duidelijk waardoor sommigen de nood niet altijd voelen zich aan te sluiten. 

‌Dit is een zeer belangrijke, potentiële drempel voor kwetsbare sporters. Zij kunnen het gevoel krijgen dat het aanbod niet voor hen is of dat ze er niet thuishoren. Dit kan enerzijds liggen aan de heersende cultuur of bijvoorbeeld aan de rugzak die kwetsbare sporters met zich meedragen. Ze herkennen zichzelf niet in de andere sporters. Terwijl sport eigenlijk verbindend zou moeten werken.

TIP 1: Stimuleer interactie tussen bestaande en nieuwe leden

Geef nieuwe mensen het gevoel dat ze er bij horen door te luisteren. Betrek ze bij de organisatie, onderhandel over hoe het aanbod wordt vormgegeven. Misschien komen er wel onverwachte zaken ter discussie te staan waar je als club nog nooit aan had gedacht. Zorg voor interactie op alle niveau's (deelnemers, trainers, bestuurders...)

TIP 2: Hou contact met gespecialiseerde hulpverlening

Noodzakelijk voor kwetsbare sporters is dat ze weten dat ze op de club niet rechtstreeks geholpen kunnen worden, dat er geen hulpverlening is. Door een goed contact met de hulpverlening uit jullie onmiddellijke omgeving, kunnen jullie hen wel helpen de weg te vinden naar gespecialiseerde hulpverlening. Dit zorgt ervoor dat de sporter zich gehoord voelt en dat er geen mismatch is in de verwachtingen van sporters ten aanzien van club en trainers.

We kiezen voor de autonomie-ondersteunende, democratische coaching-stijl, waarbij begeleiders zich kwetsbaar opstellen, keuzes verantwoorden en open staan voor informatieve kritiek, en jongeren binnen een bepaald kader zelf bepalen wat er gebeurt, reflecteren over de gevolgen van hun acties en aansprakelijk zijn. Het gevolg van deze aanpak is een grote persoonlijke ontwikkeling van jongeren omdat ze voor zichzelf denken: ze leren redeneren, analyseren, evalueren, motiveren, ondersteunen, remediëren en oplossingen zoeken.

Wenke Thewis
Molenbeek Rebels Basketball