Sporta Team | Bijkomende verzekeringsopties

VERZEKERINGSOPTIES

De leden of deelnemers van je organisatie genieten (door je aansluiting bij Sporta Team) automatisch van de verzekering sportongevallen

Naast deze basisverzekering kan je organisatie vrijblijvend intekenen op een aantal aanvullende verzekeringsopties.

Elke optie verzekert telkens een heel specifieke situatie, waar je als sportclub mee te maken kan krijgen.

VERZEKERINGSOPTIE

PREMIE

Wervingsactiviteiten

Niet-leden die deelnemen aan je wervingsactiviteit (initiatie of opendeurdag) worden gratis verzekerd door Sporta Team. Het volstaat om je wervingsactiviteit via Mijn Beheer te melden om de deelnemende niet-leden te verzekeren. Details >

gratis

Dagverzekering niet-leden

Personen die geen clublid zijn, maar wel deelnemen of meehelpen aan een clubactiviteit kan je via deze optie verzekeren aan €2 per persoon per dag. Details >

€2
pp/dag

Clubpakket op naam, per 4 maanden

Organiseer je een sportaanbod voor een kortere periode van max. 4 maanden (bv. lessenreeks, bootcamp, start to,...), dan kan je je deelnemers verzekeren via deze optie. Hierbij registreer je de persoonsgegevens van je deelnemers in Mijn Beheer. Prijs afhankelijk van de sporttak en het aantal deelnemers. Details >

vanaf €7
pp/4 maanden
v‌anaf min. €70

Clubpakket op aantal, per 4 maanden

Organiseer je een sportaanbod voor een kortere periode van max. 4 maanden (bv. lessenreeks, bootcamp, start to,...), dan kan je je deelnemers verzekeren via deze optie. Je geeft enkel het aantal deelnemers door in Mijn Beheer, persoonsgegevens registreren is niet nodig. Prijs afhankelijk van de sporttak en het aantal deelnemers. Details >

vanaf €85
per 10 deelnemers per 4 maanden

Sportkamppakket op naam

Als je een sportkamp organiseert, kan je via deze optie een voordelige verzekering afsluiten voor deelnemende niet-leden en medewerkers. Hierbij registreer je de persoonsgegevens van je deelnemers in Mijn Beheer. Details >

€6
‌ pp/sportkamp
‌vanaf €120

Sportkamppakket op aantal

Als je een sportkamp organiseert, kan je via deze optie een voordelige verzekering afsluiten voor deelnemende niet-leden en medewerkers. Je geeft enkel het aantal deelnemers door in Mijn Beheer, persoonsgegevens registreren is niet nodig. Details >

€75
per 10 deelnemers
vanaf €150

Eventverzekering

Met deze verzekering zijn al je deelnemers én medewerkers tijdens je sportevent verzekerd. Ook tijdens de opbouw en afbraak. De prijs hangt af van het aantal deelnemers/medewerkers en of er al dan niet een balsport wordt beoefend. Details >

 vanaf €75
zonder balsport

‌vanaf €115
‌met balsport

Huurdersaansprakelijkheid

Als je sportaccommodatie huurt of gebruikt en de verhuurder doet geen ‘afstand van verhaal’ in de huurovereenkomst, is deze optie aan te raden.  Dekt materiële schade voortkomend uit brand-, ontploffing-, storm-, hagel-, sneeuw- en waterschade. De prijs hangt af van de duur (aantal dagen) van ingebruikname van de gebouwen. Details >

vanaf €11,20

Contractuele aansprakelijkheid

Verzekering tegen de contractuele aansprakelijkheid die de club ten laste kan worden gelegd bij materiële schade (door een ongeval) aan de gehuurde of gebruikte (sport)lokalen en de inhoud ervan. Aangeraden als je accommodatie huurt. De prijs hangt af van de duur (aantal dagen) van ingebruikname van de gebouwen. Details >

vanaf €27,31

Bestuurdersaansprakelijkheid vzw's

Als je club een vzw is, personeelsleden in dienst heeft en/of onroerend goed in eigendom heeft, kan je via deze optie je bestuurders beschermen tegen accidentele bestuurdersfouten. De premie is o.a. afhankelijk van de omzetcijfers van de vzw. Details >

vanaf €125

Brandverzekering

Deze verzekering heeft tot doel schade door brand en aanverwante gevaren aan eigen gebouwen en inboedel te verzekeren. De premie wordt berekend a.d.h.v. het aantal gebouwen, type gebouw, dakbedekking en waarde van het gebouw. Details >

prijs op maat

Reisbijstand

Bijstand aan personen en/of voertuigen. Aangeraden voor clubs die een buitenlandse uitstap in het vooruitzicht hebben. De prijs is afhankelijk van de duur (aantal dagen) van de reisbijstandsverzekering. Details >

vanaf €1,80
per persoon

‌vanaf €3,50
‌per voertuig

Alle risico's

Bijkomende verzekering voor kostbare voorwerpen die je als club huurt, gebruikt of bezit. Alle goederen waarvoor je de optie aanvraagt, zijn verzekerd voor schade, eventueel verlies of diefstal. De premie wordt berekend a.d.h.v. de waarde van het materiaal dat je club wil verzekeren. Details >

prijs op maat

Hoe verzekeringsopties aanvragen?

Een bijkomende verzekeringsoptie kan je gemakkelijk afsluiten via je online account in Mijn Beheer. Check hiernaast de 3 stappen.

  1. Ga naar Mijn Beheer

    Log in met je persoonlijke account.

  2. Menu Verzekeringen

    Klik in het linkermenu op "Verzekeringen"

  3. Submenu Extra verzekeringen

    Sluit onder dit submenu vrijblijvend je verzekeringsoptie af.

Details

Alle waarborgen, prijsdetails en uitgebreide info over de verschillende verzekeringsopties vind je terug in onze verzekeringshandleiding.

VERZEKERINGSHANDLEIDING

Hulp nodig?

We helpen je graag verder. 

‌Mail ons op verzekeringen@sportateam.be 
‌of bel naar +32 (0) 3 361 53 50.

CONTACTEER ONS