bestuur-en-beleid

BESTUUR EN BELEID

Bestuur en beleid

Sporta-federatie als overkoepelend geheel 

Om de missie “meer Vlamingen aan het sporten te krijgen” waar te maken, focust Sporta-federatie op 2 doelgroepen, telkens benaderd door een andere pijler in haar werking: 

  • De sportclubs, sportorganisaties en sportgroepen:
Deze worden met een uitgebreide en veelzijdige dienstverlening in de watten gelegd via de werking van Sporta Team.
  • De individuele, anders of licht georganiseerde sporters:
    Deze genieten van ondersteuning en begeleiding via de service van Sporta Beweeg Meer

Zowel Sporta Team als Sporta Beweeg Meer zijn een deelwerking van het overkoepelende Sporta-federatie, een door Sport Vlaanderen ondersteunde Multisportfederatie.

Goed bestuur

Om een performante en efficiënte werking van Sporta-federatie te garanderen en de beschikbare financiële middelen effectief aan te wenden, wordt er gewerkt volgens de principes van goed bestuur. Transparantie, democratie en interne verantwoording en controle vormen hierin de rode draad.

Statuten

Raadpleeg hier de statuten van Sporta-federatie vzw

Intern reglement

Bekijk hier het Intern Reglement (IR) van Sporta-federatie vzw.

Organogram

Bekijk hier het organogram van Sporta-federatie vzw.

Algemene vergadering

De Algemene vergadering van Sporta-federatie komt 2x per jaar samen en wordt samengesteld zoals bepaald in het Intern Reglement. Ze kan onder meer beslissen over wijziging van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van rekeningen en begrotingen,… De exacte bevoegdheden worden vermeld in de statuten van Sporta-federatie.

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan houdt zich bezig met de dagelijkse werking van Sporta-federatie. Het orgaan neemt beslissingen, voert die uit en vertegenwoordigt Sporta ten opzichte van derden. Het is samengesteld zoals omschreven in het Intern Reglement.

Beleidsplan en jaarverslag

In het vierjaarlijks beleidsplan lees je welke doelstellingen Sporta-federatie zich stelt, aan welke focussen er gewerkt wordt en op welke manier deze plannen gerealiseerd worden. Benieuwd naar de verwezenlijkingen van de voorbije jaren? Deze vind je terug in onze jaarverslagen.